Terms & Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a PINKA 2003 Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10., Cg.: 01-09-179403, adószám: 24732693-2-41) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.rekavago.com elnevezésű weboldal és online áruház (továbbiakban: weboldal) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon regisztrál. (továbbiakban: felhasználó). 

Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen okiratot.

Eladó adatai

Cégnév: Pinka 2003 Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Adószám: 24732693-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-179403

Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: store@rekavago.com

Eladó telephelye:

Cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Telefon: +36 30 4066622

Eladó fő tevékenységi köre: Lábbeligyártás (1520’08).

Eladó tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791’08).

Eladó a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít. A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával “teljes egészében” megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése.

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014. (II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdésének 3. pontja szerint “fogyasztó”-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). A továbbiakban a Fogyasztó még “Vásárló” vagy mint “Felhasználó”, Kereskedő és Fogyasztó együttesen “Felek” megnevezés alatt szerepelhet.

A Korm.r. 4.§ 10. pontja szerint: Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

A Korm.rend. 4.§ 14. pontja szerint: Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

 1. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 2. b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 3. c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 4. d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 

Jelen webáruház a Korm.rend. 4.§ 11. pontja szerint “távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek és “távértékesítési rendszernek” minősül. A fogyasztói árak magyar forintban (HUF) értendőek, bruttó árak (az ÁFA-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót. (Korm.rend. 4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél)

 1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.rekavago.com weboldalon található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó egyedi oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.rekavago.com weboldalon található online felületen keresztül történik. 

www.rekavago.com weboldalon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) rendelkezései az irányadóak.

 1. Az eladó

Az eladó minden termék esetében a PINKA 2003 Kft. a termékkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kifogás és reklamáció kizárólag PINKA 2003 Kft-vel, mint eladóval szemben érvényesíthető. 

 1. Az elektronikus szerződéskötés lépései

Kérünk figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

Eladó és a vásárló között a webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (a 45/2014. (II.26) Korm.r. szerint az Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

A 45/2014. (II.26) Korm.r. 15. § (1) bekezdése szerint eljárva, felhívjuk figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy vásárol a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükséges van. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében a törvényes képviselője vásárolhat.

Felhasználó részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001. CVIII. törvény alapján az alábbiak szerint visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint “szerződéskötést megelőző teljesítésre” nem formálhat igényt.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint:

A megrendelés regisztráció nélkül is leadható, azonban a további megrendelések könnyebb kezelése, leadása érdekében regisztrálhat honlapunkon. A regisztrációt a weboldal jobb felső sarkában található Bejelentkezés linken teheti meg, „Hozza létre fiókját” pontra kattintva, ahol megadja nevét, e-mail címét és jelszavát. Ezt követően a rendszer a megadott e-mail címre megküldi az aktiváló e-mail, kéjük, hogy az abban található linkre kattintva aktiválja fiókját, ekkor már bejelentkezett vásárlóként folytathatja a vásárlást.

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak. Kérjük figyelmesen olvassa el a termék jellemzőit és tekintse meg a Mérettáblázatot, amely alapján a méretezett termékek esetén válassza ki a termék méretét. A megvásárolható termékek mellett található a “Kosárba” gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Kérjük figyeljen arra, hogy amennyiben méretezett terméket választott, a megfelelő méretű terméket tegye a kosárba. Jobb oldalon előugrik, vagy ennek hiányában a jobb felső sarokban a kosár ikonra kattintva megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

A megrendelés elküldése

A “KOSÁR” funkció összesítő részében a kis ikonokra kattintva egyesével, vagy az alsó „Kosár megtekintése” gombra nyomva tudja a megrendelést áttekinteni, ahol meg tudja adni az esetleges kuponkódot, ajándékkártya számát, illetve ellenőrizni tudja a szállítási költséget. Ezen az oldalon a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, szállítási költséget és a fizetendő összeget is. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz. Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez (ami a webáruház és a futár munkáját is segítheti).

Amennyiben ellenőrizte a Kosárba tett termékeket és elvégezte a fenti lépéseket, a jelölő négyzet („Elolvastam és elfogadom a Felhasználói feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat”) bejelölését követően tovább tud lépni az Ellenőrző oldalra. Kérjük, hogy itt adja meg a kapcsolattartási adatait – email cím és telefonszám, a rendelés teljesítése és a kapcsolattartás céljából. Az alatta található jelölőnégyzetben jelezheti, hogy a jövőben e-mail értesítéseket kér az ajánlatokról, hírlevelek formájában. Ezen hozzájárulása visszavonásig érvényes.

Ezt követően tudja megadni a szállítási címét, melyet az alatt lévő jelölő négyzet megjelölésével el tudja menteni a következő alkalomra, valamint megjelölheti az ettől eltérő számlázási címet, továbbá kiválaszthatja a szállítási és fizetési módot. Kérjük a megrendelés kezelése, kiszállítása, átvétele érdekében azon e-mail címét és a telefonszámát, melyen elérhető, mindenképpen adja meg.

A 2001. CVIII. tv. 5. § (c) pontja szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése (fizetés) előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására. Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, a Fizetés gombbal véglegesíti megrendelését, a Weboldal pedig átnavigálja a fizetési felületre.

A 45/2014. (II.26) Korm.r. 15. § (1) bekezdése szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a “Fizetés” gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel a felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. Az eladó a megrendelést annak elküldésétől számított legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja, amely visszaigazolás szerződéses jogviszonyt hoz létre a felek között. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. 

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a felhasználót terhelő ajánlati kötöttség, illetve az eladót terhelő bármilyen egyéb kötelezettség minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az eladó a visszaigazolt szerződéseket elektronikusan iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről az eladó 5 évig köteles gondoskodni.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért.

A megrendelést Eladó a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adta meg. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség az eladót elfelejtett jelszó vagy annak illetéktelen harmadik személy részére történő hozzáférésből eredő károk esetén sem. 

Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására a store@rekavago.com címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül van lehetőség.  

 1. Vételár, fizetési feltételek

A weboldalon szereplő termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. 

Abban az esetben, ha az eladó leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor az eladó nem köteles az adott terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az eladó felajánlhatja a tényleges áron történő értékesítést, és amennyiben azt a felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

 • bankkártyás fizetéssel a weboldalon keresztül (Partner cég: STRIPE)
 • személyes átvétel esetén előre fizetéssel a honlapon feltüntetett módokon
 • postai utánvéttel
 • banki átutalással (előre fizetés esetén)

Bankkártyás fizetés a webáruházban: a termék kiválasztása és a szállítási adatok megadása után választható a bankkártyás fizetés, melyet a STRIPE (https://stripe.com/en-hu) partnercégen keresztül hajthat végre a bankkártya adatai megadása után. A felület jelenleg a VISA Classic, VISA Electron, Eurocard/MasterCard és Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A STRIPE a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

Az utánvétes szállítás esetén a számla kiegyenlítése utánvéttel történik. Az utánvét választásakor a futár kézbesítőjének kell kifizetni a szállítási költségekkel és az utánvét költségével terhelt vételárat, készpénzben vagy bankkártyával.

Ennek a fizetési módnak külön költsége van, az összege: 1200,-Ft.

 

Banki átutalás a vásárló bankszámlájáról. Ennél a fizetési módnál az átutalás beérkezése után kezdődik meg a rendelés feldolgozása. Kérjük a tranzakció közlemény rovatába feltüntetni az e-mailben kapott megrendelésszámot, enélkül nem tudjuk azonosítani a rendeléshez tartozó beérkezett összeget.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett: Pinka 2003 Kft.

Kedvezményezett számlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-58052635

Közlemény rovat: az e-mailben kapott megrendelésszám

A személyes átvétel ingyenes, ezen kívüli szállítás esetén a végső összárban a termék vételárán felül feltüntetésre kerül továbbá a szállítási díj is.

A szállítási díj: a szállítási díjtáblázat szerint, mely függ a szállító szolgáltatási árlistájától és annak változásától is, az aktuális árlista közzétéve a Társaság honlapján és minden esetben feltüntetésre kerül külön soron a megrendeléshez kapcsolódóan, a megrendelés véglegesítése előtt is.

 1. Átvétel és Szállítási feltételek

A szállítási idő -amennyiben a termék raktáron van- úgy megrendelés leadását követő naptól kezdődő 2-6 munkanapon belül.

Azon termékek vonatkozásában, amelyek átmenetileg nincsenek raktáron, vagy egyedi rendelésre készülő termékek, abban az esetben a weboldalon „MADE TO ORDER” feliratot lát. Ez az jelenti, hogy a terméket csak rendelés esetén gyártja le az eladó, a gyártási idő általában 15-20 munkanap, azonban a tényleges szállítási időről az eladó e-mail formájában értesítést küld a felhasználó megrendelésben megadott e-mail címre. Felhasználó a várható szállítási idő ismeretében jogosult eldönteni, hogy leadott megrendelését továbbra is fenntartja-e. 

Amennyiben a várható szállítási idő ismeretében felhasználó úgy dönt, hogy a megrendelését nem tartja fent, úgy jogosult a szerződéstől elállni, köteles azonban az elállási nyilatkozatát az eladónak legkésőbb a várható szállítási időről szóló tájékoztatás „kézhezvételét” követő 24 órán belül megküldeni. Amennyiben a felhasználó ez elállási nyilatkozat megküldésével késedelembe esik, úgy köteles az eladó ebből eredő összes kárt megtéríteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kifejezett elállási szándékát nem jelzi eladó felé az erre megadott határidőben, úgy az eladó a várható szállítási időt elfogadottnak tekinti és a termék beszerzéséről gondoskodik.

Személyes átvétel esetén az Átvétel helye: 

REKAVAGO showroom & műhely

1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 

Átvételi időpontok: Csak előzetes egyeztetéssel lehetséges.

Futárszolgálattal történő szállítás:

Felhasználó köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni. A felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig Eladó tulajdonában marad. 

 1. Az árucikkek cseréje, szavatosság

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az eladó díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. A termékek szakszerűtlen használatából eredő hibák javítására vagy cseréjére nem vagyunk kötelezhetőek! Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget felhasználó nem kívánja igénybe venni úgy megfelelő mértékű árleszállítást igényelhet eladótól vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség.

VISSZAVÉTEL

 1. a) A termékeket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza a megrendelést követő 14 napban. A visszaküldéssel és az esetleges reklamációval kapcsolatosan tájékoztatást kaphat ügyfélszolgálatunkon.

Az egyedi gyártású termékek visszavételére nincs lehetőség! Az egyedi méretvétel alapján készült egyedi termékekkel szemben a termékszavatosság keretében minőségi kifogással élhet.

45/2014. (II.26) Korm.r. 25.§ szerint az elállási jog gyakorlásával visszaküldött olyan termék esetén, amelyet a vásárló “a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó” mértékben használt, és ezen használat során a fogyasztó a termék minősége vagy működési paraméterei vagy külleme feltűnően látható, mérhető és bizonyítható mértékben sérült, úgy a fogyasztó azért értékcsökkenéssel felel (tehát nem követelheti vissza a termék újszerű állapotban érvényes fogyasztói árát, csak a sérülés aranyában kalkulált rész-összeget).

Ezen elv mentén, érdemben nem érvényesíthető elállási jog az átvétel után (már a Vásárlónál) egyértelműen megsérült, és így újszerűen újra eladhatatlan, vagy már nyilvánvalóan használhatatlan termékekre.

b )Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Eladó a visszaszállítását vállalja (Korm.r.24.§).

Amennyiben a termékről felbontás után a szállító jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szállító által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. Abban az esetben, ha a visszaküldött terméke(ke)t a Vásárló láthatólag kibontotta csomagolásából, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, Eladó nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a Vásárló költségére.

DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Amennyiben szállítószolgálattal küldi vissza a terméket, akkor az elállás email formájában történő (írásbeli) bejelentését követő legkésőbb 30 naptári napon belül visszautaljuk a termék árát a Vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ – 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

Az illetékes polgári bíróság az Eladó székhelye szerint bíróság, mely jelenleg: a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben sérültek), és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy az Eladót terheli felelősség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást a rendelet 4.§-a részletesen leírja.

A 45/2014. (II.26) Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója a jelen ÁSZF melléklete. 

 1. A vásárlástól való elállás joga
 2. Elállás fogyasztók esetében (amennyiben a számla magánszemély nevére került kiállításra)

A Vevő jogosult a Termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a Szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vevő a Szerződés létrejöttének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Továbbá a Vevő az Eladóhoz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

(I.) a Termék nem kerül határidőben átadásra a Vevő részére;

(II.) kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény érvényesítése keretében, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, akkor köteles az elállási szándékát tartalmazó levelét – akár a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruházban is megtalálható minta felhasználásával – aláírva eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére az alábbi címek valamelyikére:

postacím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

e-mail: store@rekavago.com

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) 20. §-ban meghatározott elállási jogot a Rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta, vagyis, hogy az elállási jog gyakorlására határidőben került sor.

A Rendelet 29. §-(1) bekezdésének c) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. Jelen esetben ez az egyedileg gyártott termékekere vonatkozik.

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget. A fuvarozási költség visszatérítésére a Vevő nem jogosult, ha az elállásra nem szavatossági jog vagy jótállási igény érvényesítésén belül kerül sor. A Vevő nem jogosult visszatérítésre olyan többletköltségeket illetően sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az online bankkártyával kifizetett termék vételárának kifizetése többlet időt vehet igénybe, mert a fizetés összeget harmadik fél – a fizetési felület – kezeli.

A Vevő elállás esetén köteles az átvett Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban visszaküldeni vagy átadni az Eladó részére. Kérjük, a terméket saját költségén küldje vissza, utánvételes csomagot nem tudunk átvenni!

CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET VESZÜNK VISSZA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, az elállás jogát megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az Eladó a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését haladéktalanul, emailben visszaigazolja.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozathoz a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is felhasználható.

Az Eladó a Vevőhöz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

(I.) a Vevő nem teljesíti határidőben a vételár fizetési kötelezettségét (ideértve például azt is, ha a Vevő bankkártyáját kibocsátó vagy a számláját vezető pénzintézet nem engedélyezi a tranzakciót);

(II.) ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

(III.) ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a Termék átvételét.

A Termék vételárának, illetve a fuvarozás költségének visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartatani, amíg vissza nem kapja a Terméket a Vevőtől, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Felhívjuk a figyelmet, hogy visszatérítésre csak utalással van módunk, így kérjük a visszaküldés során azt a bankszámlaszámot megjelölni, melyre a vevő kéri a visszatérítést!

2.) Elállás vállalkozások esetében (amennyiben a számla cég vagy jogi személy nevére került kiállításra)

Erre az esetre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai nem alkalmazhatók!

Cégek és jogi személyek esetében az elállásra más feltételek vonatkoznak, a hiányosan (céges pecsét és aláírás nélkül) kitöltött, indoklás nélküli elállás esetén kollégáink a terméket 2150,-Ft forintos utánvételi díjjal visszaküldhetik a feladónak.

Az Eladó a Vevőhöz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

(I.) a Vevő nem teljesíti határidőben a vételár fizetési kötelezettségét (ideértve például azt is, ha a Vevő bankkártyáját kibocsátó vagy a számláját vezető pénzintézet nem engedélyezi a tranzakciót;

(II.) ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

(III.) ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a Termék átvételét.

A Vevő az Eladóhoz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

(I.) a Termék nem kerül határidőben átadásra a Vevő részére;

(II.) kellékszavatossági igény érvényesítése keretében, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vevő elállás esetén köteles az átvett Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban visszaküldeni vagy átadni az Eladó részére. Kérjük, a terméket saját költségén küldje vissza, utánvételes csomagot nem tudunk átvenni!

CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET VESZÜNK VISSZA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, az elállás jogát megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A Vevő nem jogosult visszatérítésre olyan többletköltségeket illetően sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozásimódtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Termék vételárának, illetve a fuvarozás költségének visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhívjuk a figyelmet, hogy visszatérítésre csak utalással van módunk, így kérjük a visszaküldés során azt a bankszámlaszámot megjelölni, melyre a vevő kéri a visszatérítést!

Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartatni, amíg vissza nem kapja a Terméket a Vevőtől, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

 1. Adatvédelem

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

A 2001. évi CVIII. (Ektv.) 4. § h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a rekavago.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi vállalkozást:

Shopify International Ltd. (székhely: c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2, Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország) szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek. Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Németország, Frankfurt, DataCenter. Ennek megfelelően tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a személyes adatok kezelése kikerül Magyarország területéről. Amennyiben ezzel a vásárlási feltétellel nem értenek egyet, ne webáruházunkban vásároljanak, hanem személyesen üzletünkben.

Az eladó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel azokat. Adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor igénybe vett alvállalkozót. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön részedre. A felhasználó az e-mail üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt az e-mailekre. 

Vásárlóink – a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához – nevét, e-mail címét, számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell. Ezen adatokat Eladó kizárólag a rendelések visszakövethetősége érdekében tárolja, bizalmasan kezeli, arra nem jogosult harmadik félnek nem adja át.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban.

 1. Szellemi tulajdonjog

Minden a www.rekavago.com weboldalon található adat az eladó kizárólagos tulajdonát képezi. Az oldal másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása csak és kizárólag az eladó előzetes engedélyével lehetséges. A fentiek megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonja maga után. 

 1. Panaszkezelés

Eladó célja, hogy valamennyi Megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a megrendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a store@rekavago.com e-mail címen, vagy levél útján is közölheti az Eladó székhelyére címezve. Eladó az esetleges a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén panaszával kapcsolatban hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet, az alábbiak szerint:  

 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) kormányrendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

 

 • Fogyasztó panasszal fordulhat a békéltető testülethez, mely során a békéltető testület megállapítja, hogy a fogyasztó panasza megalapozott vagy sem. A vállalkozások együttműködésétől függően kétféle határozatot hozhat a békéltető testület, amennyiben a vállalkozás a korábban alávetési nyilatkozatot tett, akkor végrehajtható marasztaló határozat születhet. Amennyiben a nincs alávetési nyilatkozat, akkor ajánlást adhatnak ki, amely vonatkozásában azonban nem indítható végrehajtás, viszont a békéltető testület alávetési nyilatkozat nélkül is érdemi határozatot hozhat vállalkozásokkal szemben, ha a fogyasztó kérelme megalapozott és a vitás összeg nem haladja meg a 200.000,-Ft összeget. Továbbá a békéltető testület eljárása során a Fogyasztónak és a vállalkozásnak is lehetőség van online meghallgatásra.

 

 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Záró rendelkezések

Eladó jogosult a jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani, az eladó által eszközölt módosítás a weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a függelékben jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Eladó email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

Az esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsődlegesen békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben a békés tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek jogvitáik elbírálására kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a függelékben jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Eladó email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

Budapest 2024. július 01.

 

 

Függelék:

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

 1. CVIII. Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
 2. CXII. Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
 3. V. Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096

45/2014. (II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547

19/2014. (IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

 

 

 

 1. sz. melléklet A 45/2014. (II.26) Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója
 2. Kellékszavatosság

– Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ – 6:167.§ szabályai szerint.

– Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

– Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

– Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

– Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Batz Kft., mint “vállalkozás” nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ – 6:170.§)

– Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

– Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

– Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

– Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

– Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

– A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás (Ptk. 6:171.§ – 6:174.§)

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban “az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik. Jelen weboldalunkon vásárolható termékek nem mindegyike tartozik ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá. Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít. A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Kereskedő a termékhez mellékelt jótállási jegyet kiszállításkor érvényesíti. Az olyan fődarabok és tartozékok meghibásodására, melyek nem tartoznak a Korm.rendelt hatálya alá, a Kereskedő csak akkor tud jótállást vállalni, ha a termék gyártója eleve jótállást biztosít, a jótállási jegyen jelölt időtartamra. Fogyasztó, a jótállási jeggyel és 19/2014.(IV.29.) NGM r. 3.§(2) alapján az eredeti számla bemutatásával együtt a komplett berendezés cseréjét kérheti. Csere esetén a cserélt berendezés tekintetében, a csere időpontjától indul az újabb jótállási időszak. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Cégnév: Pinka 2003 Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Adószám: 24732693-2-41

 

Alulírott ……………………………………………………………………(név)  kijelentem, hogy gyakorlom

 

elállási/felmondási jogomat

 

az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Választott fizetési mód: utánvét/ bankkártya / banki átutalás (kérjük a megfelelőn bekarikázni)

Fizetett összeg:

……………………………………,-  Ft (szállítási költséggel)

 

Rendelésed adatai a következők voltak:

Rendelési szám:

Termék neve/típusa:

Termék mérete:

Mennyiség:

ÁR ÖSSZESEN:

Vevő SZEMÉLYES ADATAI

Teljes név:

E-mail cím:

Telefonszám:

 

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Számlázási név:

Irányítószám:

Város:

Utca, házszám:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………..

Elállás bejelentése: ……………………………..

Bankszámla szám, amire kérem az összeg visszafizetését: …………………………………………………….

Bankszámla jogosultja: …………………………………………………………………………………………………

 

Kelt: …………………………… (település) ……………………………………………………. (dátum)

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

 

…………………………………………..

Név:

 

 

 

Felhasználási feltételek

A REKAVAGO webhelyein, valamint üzleteinkben felsorolt ​​termékeket szállítja az alábbi feltételek szerint. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi és Cookie-szabályzatunkat, mielőtt bármely webhelyünket használná, vagy rendelne tőlünk.

A Felhasználási feltételek a REKAVAGO webhelyek használatára és az Ön által vásárolt termékekre vonatkoznak. vásárolni tőlük; függetlenül attól, hogy Ön hogyan fér hozzá a webhelyhez, beleértve azokat a technológiákat vagy eszközöket is, amelyeken weboldalunk otthon, útközben vagy üzletben elérhető

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor frissítsük, és minden Önt vagy vásárlásait érintő frissítésről értesítjük Önt írásban (e-mailben) és ezen az oldalon.

A jelen Feltételek fejlécei csak a kényelmi célokat szolgálják, és nem befolyásolják azok értelmezését. .

Javasoljuk, hogy nyomtassa ki és őrizze meg a jelen Általános Szerződési Feltételek egy példányát későbbi felhasználás céljából...